Klašu audzinātāji 2023./2024.m.g.

1.klase –  Ija Krilova 

2.klase –  Inese Rēvalde  

3.klase –   Irēna Logina

4.klase –    Linda Ozola

5.klase –  Mārīte Supe -Tuča 

6.klase –  Rasma Vilkaste 

7.klase – Veneranda Medne I

8.klase –  Ineta Lindenberga 

9.klase –  Ilze Šaicāne 

10.klase – Evita Zaremba- Krīgere

11. klase –   Līga Leitena

12.klase –   Evita Zaremba- Krīgere


Mācību priekšmetu pedagogi 2023./2024.m.g.

1. PAMATKURSS/ PADZIĻINĀTAIS KURSS

Lilita Bizune – matemātika

Ilona Bukša – mūzika

Ija Krilova – sākumskolas skolotāja

Rolands Kuzmins – programmēšanas pamati, datorika

Aija Leitena – vēsture, sociālās zinības

Līga Leitena – angļu valoda

Elvīra Lemešonoka – matemātika,  datorika

Ineta Lindenberga – latviešu valoda un literatūra, teātra māksla

Anželika Ločmele – vēsture, sociālās zinības

Irēna Logina – sākumskolas skolotāja

Veneranda Medne – ķīmija, bioloģija

Tatjana Nāgele – krievu valoda

Linda Ozola – sākumskolas skolotāja

Inese Rēvalde – sākumskolas skolotāja

Ritvars Rēvalds- fizika

Feride Serda-  dizains un tehnoloģijas

Annele Slišāne-  dizains un tehnoloģijas

Gaļina Stepanova – fizika

Mārīte Supe- Tuča – matemātika

Ilze Šaicāne – sākumskolas skolotāja, bibliotekāre

Lilita Šaicāne – ģeogrāfija

Sarmīte Šaicāne – latviešu valoda un literatūra

Ervīns Veļķers - sports un veselība

Rasma Vilkaste – latviešu valoda un literatūra, teātra māksla

Viktorija Zaharova – vizuālā māksla

Anita Zaremba- matemātika

Evita Zaremba-Krīgere – vācu valoda,  kultūras pamati

Aigars Zemītis-  dizains un tehnoloģijas

2. SPECIALIZĒTIE KURSI

Māra Bondare - globalizācija un pasaules politoloģija

Santa Bondare- franču valoda

Valentīns Keišs- valsts aizsardzības mācība, instruktors

Anita Pētersone – lietišķā etiķete, līderība un komunikācija

Ritvars Rēvalds- tehniskā grafika

Santa Šmite – uzņēmējdarbības pamati

3. ATBALSTA PERSONĀLS

Inese Briede- speciālais pedagogs

Sandra Ķikuste- psihologs

Tatjana Nāgele- skolotāja palīgs

Sanita Orlovska- logopēde

Kristīne Petrova- sociālais pedagogs
Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību skolotāji

1.  Ložu šaušana

7.- 12.Ēvalds Vancāns

2. Mākslas darbnīca 

2.- 6.Viktorija Zaharova

3. Lāzera apguves pamati

6.- 12.Feride Serda

4. Vokālās nodarbības

7.- 12.

Ilona Bukša

5.  Vokālais ansamblis

7.- 12.

Ilona Bukša

6. Mūzikas laboratorija

1.- 4.

Ija Krilova

7. Čaklie pirkstiņi

4.- 6.

Ija Krilova

8. Ritmika

1.- 5. Ija Krilova

9. Citādā matemātika

2.Inese Rēvalde

10. Lasītprieks

2. Inese Rēvalde

11. Skolas teātris

3.

Irēna Logina

12. Jauno ķīmiķu skola

8.- 12.

Veneranda Medne

13. Lasi, stāsti, domā!

4.

Linda Ozola

14.  Citādā matemātika

4. Inese Rēvalde

15.  Elektronika un lego

4.- 5.Gaļina Stepanova

16.  Lego robotika

5.- 9.

Gaļina Stepanova

17.  Volejbols

7.- 12. Ervīns Veļķers

18. Latgaliešu rakstu valoda

1.- 3. Inese Rēvalde

19.  Latgaliešu rakstu valoda

4.- 6. Annele Slišāne

20.  Latgaliešu rakstu valoda

7. Veneranda Medne

21. Līderis manī

8.-12. Žaklīna Orlovska

22. Skolēnu mācību uzņēmums

9.- 12.Santa Šmite

23.   Esi uzņēmējs!

7.- 9. Santa Šmite

24. Matemātika

9.Elvīra Lemešonoka

25. Matemātika

12.

Elvīra Lemešonoka