Viļakas Valsts ģimnāzijas muzejs

Viļakas (tolaik) vidusskolas muzeja dibināšanas gadu nosaukt nav iespējams, jo gādīgas rokas un siltas sirdis kopš skolas pirmsākumiem, 1931. gada, ir vākušas un glabājušas lietas, kas saistītas ar skolas ikdienu, notikumiem tajā, skolas ēku un mācību procesu. Aktīva un mērķtiecīga materiālu un priekšmetu kolekcijas veidošana sākās ar vēstures skolotājas Leontīnas Maksimovas gādību 1960. gados. Turpmākajās desmitgadēs muzejs mainīja atrašanās vietu un tika paplašināts un modernizēts gan ar pionieru vadītājas Intas Dortānes (dz. Supe), gan skolotāja Jāņa Laicāna atbalstu, gan skolēnu un bijušo absolventu dāvinājumiem. Mainoties valsts iekārtai, daļa muzeja kolekcijas tika izņemta no apskates, piemēram, t.s. Ateisma muzejs, ko padomju okupācijas gados iekārtoja kā nodevu režīmam un ko vadīja skolotāja Lūcija Ozoliņa.

Līdz 2004. gadam Viļakas Valsts ģimnāzijas muzejā bija apskatāmi eksponāti, kas saistīti ne tikai ar skolas, bet arī ar Viļakas pilsētas un apkārtējo ciemu vēsturi. 2004. gadā tika nodibināts Viļakas pilsētas muzejs (2009.-2021. – nosaukums mainīts uz „ Viļakas novada muzejs”, tagad – Viļakas muzejs), lielākā daļa eksponātu no skolas muzeja tika pārvesti uz to un veidoja pamatu plaukstošā un attīstībā esošā muzeja krājumam.

Pašlaik Viļakas Valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa telpās atrodas skolas muzejs, kurā aplūkojams fotogrāfiju, priekšmetu, dokumentu krājums, kas atspoguļo skolas vēsturi no tās dibināšanas līdz pat mūsdienām. Pēc Viļakas pamatskolas pievienošanas Viļakas Valsts ģimnāzijai muzeja krājumu papildina materiāli arī par Viļakas pamatskolas vēsturi.

Muzeja jaunais veidols pagaidām vēl top, jo pēc ēkas renovācijas telpas kļuvušas plašākas.

Īpaši vēlamies pateikties visiem tiem, kas ar saviem dāvinājumiem papildinājuši skolas muzeja kolekciju! Priecāsimies dāvinājumus saņemt arī turpmāk, īpaši gaidām priekšmetus – skolas formas, somas, dažādu laika periodu rakstāmpiederumus un citas lietas, kas saistītas ar skolas ikdienu.