SKOLAS ADMINISTRĀCIJA

Direktore Sarmīte Šaicāne,  profesionālais maģistra grāds  izglītības zinātnē

26265777 , sarmite.saicane@balvi.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Mārīte Supe- Tuča

64507135, vv@balvi.lv